design studio

Rehrev design studio takes its name from Persian. The expression of the design studio which corresponds to passenger in Persian finds itself in the production process. Seeing the design process as a way; it aims to develop the products along the way and continue to produce while learning.

Rehrev Design Studio’s products reinterpret the art of embroidery by feeding on Turkish art and craft culture. We design and produce periodic projects by looking at product design through embroidery practice. Our studio has an experimental attitude about where the Turkish craft culture can be attracted. We consider our products as trial products because we care about the process in design and believe that the process should constantly improve itself by perpetual learning. Traditional Turkish decorative arts, architectural styles and regional cultural riches have led to the emergence of trial works in the first collections. The evaluation of the look to the Turkish-Islamic decoration is reconstructed through functional products. It is the desire of our studio to reintegrate this historical accumulation into our daily lives and to draw a new path to our art of embroidery. Each of the products are processed individually in the hands of our female artisans and presented to you. With love to all, who supports the production of value in design.

Rümeysa Memis founder / product designer

Founder of Rehrev Design Studio, Rümeysa Memis graduated from Beykent University as the highest ranking student of the Industrial Design Department in 2016. Throughout her school years, she worked as an intern at ceramics, culture and design firms. During her third year, she became an exchange student at Sungkyunkwan University in South Korea and took courses in textile and visual communication design. Upon her return, she became interested more with Turkish art and craft history and started pursuing a kind of research. After a year she started her MA in Art History at Istanbul University. She is still in training. She also took MA class from Industrial Design Department at Istanbul Technical University. Memis continues to work on craft in product design since 2017 and shares her ideas through Rehrev Design Studio. Rehrev’s first collection exhibition was held on May 3-5, 2019 at Burhan Felek Mansion by Rümeysa Memis.

Exhibitions

write essay

“A Look To The Art of Embroidery” Solo Exhibition, 3th-5th May 2019, Burhan Felek Mansion, Istanbul

Design Week Turkey 19, Entrepreneur Designer Category, 14th-17th November 2019, Haliç Congress Center, Istanbul

 

tasarım stüdyosu

Rehrev tasarım stüdyosu ismini Farsça’dan almaktadır. Farsça’da yolcu anlamına denk gelen ifadenin tasarım stüdyosundaki karşılığı kendini üretim sürecinde bulur. Tasarım sürecini bir yol olarak gören Rehrev; ürettiği ürünlerin yol boyunca kendilerini geliştirmelerini ve öğrenirken üretmeyi de sürdürmelerini gaye edinir.

Rehrev ürünleri, Türk sanat ve zanaat kültüründen beslenerek işleme sanatını yeniden yorumlar. Zaman zaman kültürel öğelerimizin yaşamlarını sürdürebilmeleri için güncellenip günlük ihtiyaca göre şekillenmeleri gerekebilir. İşleme sanatımızda da durum seyirlik tekstil parçaları olarak bilhassa çeyiz geleneğiyle sürdürülmekteyken, büyük bir emek ile üretimi sürdürülen zanaat ürünlerini günlük kullanım alanına çekmek söz konusu olabilir. Bu noktada kültürün bize sağladığı imkanları kullanıp, güncel tasarım çözümleri üretmek, ürün tasarımı konusunda ülkemizde pek çok alanda kendisine yer bulabilir diye düşünüyoruz. Bu düşünceler neticesinde ortaya çıkan Rehrev Tasarım Stüdyosu da, ürün tasarımına işleme pratiği üzerinden bakarak dönemsel projeler üretmektedir. Zanaat kültürümüzün nerelere çekilebileceği ile ilgili deneysel bir tutum içerisindedir. Tasarımda süreci önemsediğimiz için ve bu sürecin sürekli öğrenerek kendini geliştirmesi gerektiğine inandığımız için ürünlerimizi deneme ürünleri olarak görmekteyiz, hep daha iyisine doğru gitmeye çalışırken. Geleneksel tezyini sanatlarımız, mimari üslubumuz ve yöresel zenginliklerimiz zamanla ilk koleksiyonlardaki deneme çalışmalarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Türk-İslam sanatında tezyinata bakışın değerlendirilmesi işlevsel ürünler üzerinden yeniden kurgulanmaktadır. Bu tarihi birikimi günlük hayatımıza yeniden dahil etmek ve işleme sanatımıza yeni bir yol çizebilmek arzusudur stüdyomuzun gayesi. Ürünlerin her biri kadın zanaatkarlarımızın elinde tek tek işlenerek sizlere sunulmaktadır. Tasarımda değer üretimini destekleyen herkese sevgilerimizle.

Rümeysa Memiş kurucu/ürün tasarımcısı

Rehrev tasarım stüdyosu kurucusu Rümeysa Memiş, 2016’da Beykent Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden bölüm birinciliğiyle mezun olmuştur. Okul müddetince seramik, kültür ve tasarım firmalarında stajyer pozisyonlarında bulunmuştur. 3.sınıftayken Güney Kore Sungkyunkwan Üniversitesi’nde değişim öğrencisi olmuş, tekstil ve görsel iletişim tasarımı alanında da dersler almıştır. Döndükten sonra Türk sanat ve zanaat tarihiyle ilgilenmeye başlayarak bir tür arayış içerisine girmiş, bir sene aradan sonra İstanbul Üniversitesi’nde Sanat Tarihi yüksek lisansına başlamıştır. Halen eğitimi sürmektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden de yüksek lisans dersi almış olan Memiş, tasarımda zanaat üzerine çalışmalarına devam etmekte ve fikirlerini Rehrev Tasarım Stüdyosu üzerinden paylaşmaktadır. Rehrev’in ilk koleksiyon sergisini 3-5 Mayıs 2019 tarihlerinde Fikir Sanat Merkezi-Burhan Felek Köşkü’nde gerçekleştirmiştir.

Sergiler

“İşleme Sanatına Bakış” Kişisel Sergi, 3-5 Mayıs 2019, Burhan Felek Köşkü, İstanbul

Design Week Turkey 19, Girişimci Tasarımcı Sergisi, 14-17 Kasım 2019, Haliç Kongre Merkezi, İstanbul

Recently, inside the field of fitness increasing popularity of different “smart” kinds of coaching programs that demand requires extra control in the consciousness on the art to produce movements. The majority of these programs are aimed at wellness improvement, achieved via correct posture defects present in the majority of people. In many different sorts of fitness applications, the health added benefits achieved by slightly distinctive approaches of coping with the effect on the body. In the very same time it need to be noted that the roots of many of the eastern http://www.justessaywriters.com systems of healing and personal improvement are Indian yoga because the most ancient method of physical and spiritual upbringing. On this basis, this article will speak mainly about yoga and its combination with other locations of physical activity.

Cloud Mining is the process of money mining working with a digital data-center that has access to funds through an internet relationship. This sort of cloud computing mining permits end users to exchange currencies at the is hashflare worth it coziness of of the house or place of work, as opposed to investing in high priced mining equipments which call for substantial infrastructure and equipment.