design studio

Rehrev design studio takes its name from Persian. The expression of the design studio which corresponds to passenger in Persian finds itself in the production process. Seeing the design process as a way; it aims to develop the products along the way and continue to produce while learning.

Rehrev Design Studio’s products reinterpret the art of embroidery by feeding on Turkish art and craft culture. Rümeysa Memiş, who is founder of Rehrev, designs and produces periodic projects by looking at product design through embroidery practice. She has an experimental attitude about where the Turkish craft culture can be attracted. She considers Rehrev’s products as trial products because she cares about process in design and believe that the process should constantly improve itself by perpetual learning. The evaluation of the look to the Turkish-Islamic decoration is reconstructed through functional products. It is the desire of the studio to reintegrate this historical accumulation into our daily lives and to draw a new path to the art of embroidery. Each product is embroidered individually in the hands of our female artisans and presented to you. With love to all, who supports the production of value in design.

Rümeysa Memiş founder / product designer

Rümeysa Memis graduated from Beykent University as the highest ranking student of the Industrial Design Department in 2016. Throughout her school years, she worked as an intern at ceramics, culture and design firms. During her third year, she became an exchange student at Sungkyunkwan University of South Korea and took textile and visual communication design courses. Upon her return, she became more interested with Turkish art and craft history and started pursuing a kind of research. After a year she started her MA in Art History at Istanbul University. She also took MA class from Industrial Design Department of Istanbul Technical University. Memis continues to work on craft in product design since 2017 and shares her ideas through Rehrev Design Studio. Rehrev’s first collection exhibition was held on May 3-5, 2019 at Burhan Felek Mansion by Rümeysa Memis.

Exhibitions

“A Look To The Art of Embroidery” Solo Exhibition, 3th-5th May 2019, Burhan Felek Mansion, Istanbul

Design Week Turkey 19, Entrepreneur Designer Category, 14th-17th November 2019, Haliç Congress Center, Istanbul

 

 

tasarım stüdyosu

Rehrev tasarım stüdyosu ismini Farsça’dan almaktadır. Farsça’da yolcu anlamına denk gelen ifadenin tasarım stüdyosundaki karşılığı kendini üretim sürecinde bulur. Tasarım sürecini bir yol olarak gören Rehrev; ürettiği ürünlerin yol boyunca kendilerini geliştirmelerini ve öğrenirken üretmeyi de sürdürmelerini gaye edinir.

Rehrev ürünleri, Türk sanat ve zanaat kültüründen beslenerek işleme sanatını yeniden yorumlar. Zaman zaman kültürel öğelerimizin yaşamlarını sürdürebilmeleri için güncellenip günlük ihtiyaca göre şekillenmeleri gerekebilir. İşleme sanatımızda da durum seyirlik tekstil parçaları olarak bilhassa çeyiz geleneğiyle sürdürülmekteyken, büyük bir emek ile üretimi sürdürülen zanaat ürünlerini günlük kullanım alanına çekmek söz konusu olabilir. Bu düşünceler neticesinde ortaya çıkan Rehrev Tasarım Stüdyosu, ürün tasarımına işleme pratiği üzerinden bakarak dönemsel projeler üretmektedir. Rehrev’in kurucusu Rümeysa Memiş, tasarımlarında zanaat kültürümüzün nerelere çekilebileceği ile ilgili deneysel bir tutum içerisindedir. Türk-İslam sanatında tezyinata bakışı işlevsel ürünler üzerinden yeniden kurgulamaktadır. Bu tarihi birikimi günlük hayatımıza yeniden dahil edebilmek ve işleme sanatına yeni bir yol çizebilmek gayretindedir. Ürünlerin her biri kadın zanaatkarların ellerinde işlenerek sizlere sunulmaktadır. Tasarımda değer üretimini destekleyen herkese sevgilerle.

Rümeysa Memiş kurucu/ürün tasarımcısı

Rümeysa Memiş, 2016’da Beykent Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden bölüm birinciliğiyle mezun olmuştur. Okul müddetince seramik, kültür ve tasarım firmalarında stajyer pozisyonlarında bulunmuştur. 3.sınıftayken Güney Kore Sungkyunkwan Üniversitesi’nde değişim öğrencisi olmuş, tekstil ve görsel iletişim tasarımı alanında dersler almıştır. Döndükten sonra Türk sanat ve zanaat tarihiyle ilgilenmeye başlayarak bir tür arayış içerisine girmiş, bir sene aradan sonra İstanbul Üniversitesi’nde Sanat Tarihi yüksek lisansına başlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden de yüksek lisans dersi almış olan Memiş, tasarımda zanaat üzerine çalışmalarına devam etmekte ve fikirlerini Rehrev Tasarım Stüdyosu üzerinden paylaşmaktadır. Rehrev’in ilk koleksiyon sergisini 3-5 Mayıs 2019 tarihlerinde Fikir Sanat Merkezi-Burhan Felek Köşkü’nde gerçekleştirmiştir.

Sergiler

“İşleme Sanatına Bakış” Kişisel Sergi, 3-5 Mayıs 2019, Burhan Felek Köşkü, İstanbul

Design Week Turkey 19, Girişimci Tasarımcı Sergisi, 14-17 Kasım 2019, Haliç Kongre Merkezi, İstanbul